Grönt te och Rooibos är bra för ditt hjärta

Du kan hjälpa ditt hjärt- och kärlsystem på olika sätt. Ett är att dricka grönt te och rooibos. Det har en forskargrupp på Linköpings universitet påvisat i engrönt te och rooibos är bra för ditt hjärta undersökning. Genom att dricka grönt te eller rooibos hämmar du enzymet ACE, vilket på sikt sänker ditt blodtryck. I studien ingick även svart te, men det var inte lika ACE-hämmande som grönt te och rooibos.

 

Annonser