Gå ner i vikt med Grönt Te

Grönt Te China OP SenchaGrönt te håller ned din vikt. Och det är den naturliga kombinationen av catechin och koffein som du kan tacka för det. Det visar tre olika studier av över 1200 personer. Det man tittat på är BMI, kroppsvikt och midjemått. Och slutsatsen är att naturligt grönt te påverkar viktminskning bättre än koffeinfria naturläkemedel med grönt te extrakt.

Grupp 1 – Grönt te med catechin och koffein

Den första gruppen konsumerade grönt te med catechin och koffein. Jämfört med kontrollgruppen, som endast fick koffein, hade de minskat sitt BMI med 0,55. De gick ner i vikt med 1,4 kg och minskade midjemåttet med 1,9 cm. Analysen omfattade 600 personer och följdes upp efter 8-24 veckor. Slutsats 1: Grönt te med catechin har en betydande påverkan för att gå ner i vikt.

Grupp 2 – Grönt te jämfört med koffeinfri kontrollgrupp

Den andra gruppen konsumerade också grönt te med catechin och koffein. Men kontrollgruppen fick i det här fallet inget koffein. Resultatet blev viktminskning på -0,44 kg, men ingen mätbar skillnad på BMI och midjemått. Slutsats 2: Även koffeinet har en betydelse för viktminskning

Grupp 3 – Grönt te utan koffein

Den tredje gruppen fick naturläkemedel av grönt te. Det innehöll catechin men inte koffein. De jämfördes med en kontroll grupp som varken fick grönt te eller koffein. Ingen skillnad på viktminskning kunde mätas. Slutsats 3: Du går inte ner i vikt med koffeinfria naturläkemedel av grönt te.

De här studierna var gjorda på grönt te och extrakt av grönt te. Men med största sannolikhet får du samma resultat av vitt te som innehåller än mer catechin.

Är du intresserad av te för hälsan kan du välja mellan rent grönt te och smaksatt grönt te. Även vitt te finns med eller utan smak.

Annonser