Så här produceras Oolong-te

Jag har skrivit om oolong-te förut på bloggen. Det är en fantastisk tesort som fler och fler upptäcker. Och som du kanske vet har olika sorters oolong olika karaktär, men ändå gemensamma drag.

Oolong-te produceras i Kina och Taiwan. Och vill du läsa mer om olika sorters oolong och hur du bereder dem gör du det här på teblogg.se/oolong-te

Oolong – från skörd till färdigt te

Tebladen plockas och lämnas liggande i solen för att torka och vissna. Efter torkning samlas bladen upp i bambukorgar och ”mortlas”. Och då tebladen spricker upp startas en oxidationsprocess.

Tebladen får oxidera mellan 10% till 90% beroende på hur karaktären på tesorten ska vara. Det är en kritisk process som ska stoppas upp i rätt ögonblick. Och det krävs lång erfarenhet för att bedöma när oolong-te är färdigt.

För att stoppa oxidationen hettas tebladen upp i en stor wookpanna. Precis som vissa finare kinesiska gröna tesorter.

Till sist så formas tebladen. Vissa oolongsorter rullas, andra vrids eller knyts. Formen för olika sorters oolong skiljer sig åt.

Formosa Oolong från Taiwan

Annonser